Föräldrakontroll i mobil och surfplatta

2024

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Skärmtid, Häfte

Ett häfte med tips på hur du kan använda föräldrakontroller på ditt barns smarta mobil eller surfplatta.

Häftet tar bland annat upp familjedelning, skärmtid, begränsningar av köp och hämtning av appar och webbinnehåll för såväl Android som iOS enhet.  

Sammanställningen tar också upp Tiktok, youtube och tipsar om appen Familiy link.

Föräldrakontroll i mobil och surfplatta