Resor till habiliteringen

Resor till och från besök eller behandling inom habilitering betalar du för själv, men de kan räknas in i ett högkostnadsskydd.

Sjukresor till habiliteringen

Om du behöver besöka ett habiliteringscenter kan du bli beviljad att åka sjukresa med egen bil, taxi eller specialfordon, om det finns medicinska skäl. Med taxi eller specialfordon betalar du högst 140 kronor (egenavgiften) för resa en väg, oavsett längd. För att få en sjukresa krävs ett tillstånd från vårdgivaren.

Resorna bör ske till och från folkbokföringsadress och vårdgivare. Du får ingen ersättning för resa med kollektivtrafik.

Sjukresor med taxi samplaneras och måste därför beställas per telefon.

Sjukresekort

Om du beviljats sjukresor med taxi eller specialfordon får du ett sjukresekort från vårdgivaren. Kortet laddas med det antal resor som du har fått tillstånd för.

Högkostnadsskydd

Det finns ett högkostnadsskydd vilket innebär att du bara behöver betala upp till 1400 kr för sjukresor, under 12 månader från första resdatum.

Det betyder att när du sammanlagt har betalat 1400 kr, kommer Färdtjänstens kundservice och den som ger dig vård se till att du inte behöver betala för sjukresan. Datasystemet håller sen reda på när 12 mån har gått och du behöver börja betala igen.

Resa med egen bil eller med buss, taxi och rullstolstaxi

Färdtjänsten är särskild kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättningar. Precis som inom den allmänna kollektivtrafiken gäller fasta avgångstider. Har du ett giltigt färdtjänstkort har du alltid rätt till en sjukresa.

Vilka regler som gäller kan Färdtjänstens kundservice svara på. Ring 08-720 80 80.

Om sjukresor på Färdtjänstens webbplats