Rörelsenedsättning

Rörelsenedsättning begränsar förmågan att utföra uppgifter som kräver motorisk samordning och kontroll. Rörelsenedsättning kan vara medfödd eller förvärvad, grav eller lindrig. Den kan antingen vara tillfällig eller bestående.

Till rörelsenedsättningar räknas bland annat gångsvårigheter, svårigheter att förflytta sig, använda armar och händer, äta, prata eller att ha svårt att hålla en upprätt position.

I Sverige har omkring 567 000 personer rörelsenedsättning, varav 7000 barn.

Flera diagnoser och sjukdomar kan medföra rörelsenedsättning, exempelvis medfödda eller förvärvade hjärnskador, ryggmärgsbråck, neurologiska sjukdomar och muskelsjukdomar. En rörelsenedsättning kan innebära att man behöver stöd, hjälp och omvårdnad i vardagen.

Svårigheter

Personer med rörelsenedsättning har mycket varierande svårigheter och behov. Även en lindrigare rörelsenedsättning kan ha stor påverkan på kroppen och orsaka snedbelastning, ledbesvär och ryggproblem.

Rörelsenedsättning kan vara en del av flerfunktionsnedsättning eller en följd av cerebral pares, CP. Då kan en mycket stor del av kroppen vara påverkad och bristen på rörelse kan få långtgående konsekvenser för flera processer i kroppen, som mage/tarm, blodcirkulationen och syresättningen av blodet. Bristande rörlighet kan även påverka andning och förmågan att göra sig av med slem i luftvägarna.

Leva med rörelsenedsättning

Många behöver stöd att träna upp, utveckla och upprätthålla sin rörelseförmåga. En person med varaktig rörelsenedsättning kan behöva hjälpmedel för att klara av sin vardag. Samhället är inte alltid inrättat för den som går med kryckor eller tar sig fram med rullstol. Omgivningen gör då funktionsnedsättningen till ett hinder.

I en anpassad och tillgänglig miljö och rätt hjälpmedel kan en person med nedsatt rörelseförmåga vara delaktig i samhället och leva ett självständigt liv.

Rörelsenedsättning kan förändras med tiden

Motoriska svårigheter kan förändras och ibland förvärras med åren. Felställningar, brist på fysisk träning, smärta och spasticitet kan vara orsaker till att rörelseförmågan försämras och därmed  behovet av insatser. För att klara sin vardag kan en person med rörelsenedsättning behöva träna upp nya färdigheter samt få nya hjälpmedel och anpassningar i hem, skola och arbetsmiljö.

Funka olika om rörelsenedsättning

Podd om att leva med rörelsenedsättning

Det finns många olika typer av rörelsenedsättning. En del är medfödda, andra uppkommer efter en olycka. Podden Funka olika fördjupar sig i vad rörelsenedsättning är och hur det kan vara att leva med det. Möt föräldrar vars barn har nedsatt rörelseförmåga och vuxna som lever med det. 

 

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Motorik- och träningscenter ger insatser kring motorik och fysisk aktivitet till dig med rörelsenedsättning. Vi vänder oss till dig som har en funktionsnedsättning som främst påverkar din motorik, till exempel cerebral pares, flerfunktionsnedsättning eller en neuromuskulär sjukdom.
Motorik- och träningscenter

Center för sinnesstimulering Korallen, för barn 0–12 år, erbjuder sinnesstimulering till barn med omfattande kognitiva svårigheter, främst i kombination med rörelsenedsättning.
Center för sinnesstimulering Korallen

Center för sinnesstimulering Lagunen erbjuder sinnesstimulering till ungdomar och vuxna, 13–65 år, med omfattande kognitiva svårigheter, främst i kombination med rörelsenedsättning.
Center för sinnesstimulering Lagunen

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Centret ger också individanpassade insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd.
Habiliteringens resurscenter

Habiliteringscenter ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. 
Sök habiliteringscenter för barn eller vuxen