För remittenter

Habilitering & Hälsa är en specialistverksamhet i Region Stockholm med 30 mottagningar. Till oss kommer barn och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar och deras familjer. Vi ger stöd och insatser inriktade på vardagslivet för att förebygga och minska de svårigheter en funktionsnedsättning kan medföra.

Remittera barn

Remittera vuxen