Tecknad bild. En stressad person med sex armar klättrar i ett stort spindelnät. Två av armarna bär ett barn på ryggen, i sina andra händer håller personen en kasse och en mobiltelefon.

Föräldraskap

Välkommen till vår temasida om utmanande föräldraskap. Här hittar du artiklar, forskning och personliga reportage.

Tema: Föräldraskap

Tecknad bild. En stressad person med sex armar klättrar i ett stort spindelnät. Två av armarna bär ett barn på ryggen, i sina andra händer håller personen en kasse och en mobiltelefon.

Introduktion till tema om föräldraskap

Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning innebär särskilda utmaningar. Gruppbehandling som minskar stress, föräldraforum på sociala medier och insatser för barn med problembeteenden kan göra livet lättare för hela familjen. Under det här temat har vi samlat artiklar som tar upp föräldraskapet på olika sätt. 

Här hittar du artiklar, tips och råd om föräldraskap.

Barn med EEG

Forskning och utveckling

Följ med till Barn- och babylabbet
Projekt Småsyskon undersöker tidig utveckling hos spädbarn med förhöjd risk för autism och även adhd. Av de barn som deltagit i studien har 10-20 procent senare fått diagnosen autism. 

Navigator ACT minskar föräldrars stress
Navigator ACT ÄR en gruppbehandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Behandlingen har minskat stress och psykisk ohälsa hos deltagarna.

Mamman drar ofta det tyngsta lasset
En studie som gjorts av Adhd-center i samarbete med KIND visar att mamman tar det största ansvaret i familjer där ett eller flera barn har en funktionsnedsättning.

Vänskap, skola, familjeliv

Bok med stöd för barn med autism

Så kan du hjälpa skolbarn med autism
Tecknad bild av en människas öga. Ögat är oroligt. I ögats iris speglas ett barn.

Ett ansvar utöver det vanliga

Utmanande föräldraskap

Tips för föräldrar till barn med NPF

Tipsblad från Adhd-center
Hans Erik Vannmer

Samordnat ansvar för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Vårdmodellen som gör skillnad för hela familjen
Poträtt av en pappa och ett litet barn i profil. De lutar sina pannor mot varandra.

På habiliteringens spädbarnsverksamhet är det ovanliga vanligt

Tittut - en befrielse för småbarnsföräldrar
Tecknad bild. En förälder och ett barn står vid en stig som slingrar mellan bland annat sjukhus, habilitering och förskola.

Diagnos bekräftar något föräldrarna alltid vetat

Beskedet blev en lättnad
porträtt av Johan Bergstad och hans son Lion. De har sol i ansiktet och ler.

Medveten närvaro ger lugn

Psykologen tar "powerpaus"
Porträtt av Erik Borgström.

Svårt ge besked om funktionsnedsättning

Svåra samtal kräver träning och strategi
Tecknad bild av två glada människor i en soffa. De sträcker upp armarna, den ena håller i en skylt med texten

Förebygga och minska problembeteenden

Så kan problembeteenden förebyggas
Elliot spritsar maränger tillsammans med pappa Oscar.

Elliot bakar och gör succé på Instagram

Sociala medier ger stöd och inspiration
Illustration boken Leka prata äta

Bok med övningar för barn

Övningar för barn med särskilda behov

Vill du se andra teman?