Vårdmodellen som gör skillnad för hela familjen

På vårdcentralen Unicare i Strängnäs har personalen särskild kompetens för att ge vård och stöd till vuxna med omfattande funktionsnedsättning. För föräldrarna Ann-Charlotte och Björn Cederlund har det gjort stor skillnad att läkaren förstår deras son och vad det innebär att vara anhörig.

Björn och Ann-Charlotte Cederlund
Föräldrarna Björn och Ann-Charlotte Cederlund samtalar med personalen på vårdcentralen. Foto: Anna Ledin Wirén

För några år sedan var Ann-Charlotte och Björn Cederlunds son med om en bilolycka när han var ute och åkte med sin kontaktperson. Han klarade sig utan synliga skador men föräldrarna oroade sig ändå för hans hälsa, eftersom hans funktionsnedsättning bland annat innebär att han har svårigheter att kommunicera.

– Att inte kunna berätta vad man har varit med om och hur man mår är ett svårt handikapp, säger Ann-Charlotte Cederlund.

Sedan tre år har de regelbundet kontakt med vårdcentralen Unicare i Strängnäs där deras son är patient. I dag har de en tid inbokad med sonens läkare, Hans Erik Vannmer på Unicare i Strängnäs.

Vårdcentralen är en av sex i Region Sörmland som har särskild kompetens för att ge vård och stöd till vuxna med omfattande funktionsnedsättning. Vårdmodellen som kallas SMO, samordnat medicinskt ansvar, har blivit en livlina för familjen Cederlund.

När man har en nära anhörig med funktionsnedsättning är det jätteviktigt att träffa någon som har kunskap, erfarenhet, empati och förståelse för personer som fungerar helt annorlunda än andra, säger Ann-Charlotte Cederlund.

Gräddfil till vården

– De här patienterna har en gräddfil till oss och det tycker jag att de ska ha, säger Hans Erik Vannmer.

Hans Erik Vannmer och sjuksköterskan Ellinor Svensson ägnar en dag i veckan åt patientgruppen. De gör också hembesök och kan snabbt hänvisa vidare till specialister på Mälarsjukhuset om det skulle behövas.

– Men det mesta kan vi göra här på vårdcentralen, till exempel ta prover, skriva intyg, ge vård och rehab. Det går också bra att bara ringa och prata med mig, säger Ellinor Svensson.

Hans Erik Vannmer
Hans Erik Vannmer är läkare vid vårdcentralen Unicare i Strängnäs. Foto: Anna Ledin Wirén

Paret Cederlund återkommer gång på gång till hur svårt men också hur viktigt det är att försöka förstå vad sonen vill och känner. Han kan själv inte berätta vad han har för bekymmer eller vad han behöver hjälp med.

– Det krävs specialkompetens för att tolka honom. Alla läkare klarar inte det. Vår son skulle inte heller klara att träffa en ny läkare varje gång, säger Björn Cederlund.

Trygghet för anhöriga

AnnCharlotte Cederlund nickar instämmande.

– För oss är det här ett livsarbete. Då går det knappt att beskriva hur viktigt det är att känna att man har stöd och hjälp, säger hon.

De framhåller vilken trygghet regionens och kommunens satsning på vuxna med funktionsnedsättning innebär för dem som anhöriga.

– Vi blir ju inte yngre. Det är klart att man ibland tänker på hur det skulle gå om den här möjligheten inte fanns, säger Björn Cederlund.

Hjälp hitta rätt i vården

SMO var från början ett pilotprojekt vid två vårdcentraler i Sörmland, men nu är modellen permanentad i regionen.

– Patienterna har fått en fast läkarkontakt och en kontinuitet i vården som de inte har haft tidigare, säger Angelica Gustafsson, sjuksköterska och en av de ansvariga för samordningen av vården inom SMO.

Hon är också en av tre medarbetare i den vårdlots dit vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga eller personliga assistenter kan vända sig. Det kan gälla medicinska frågor, stöd i kontakter med myndigheter eller hjälp med att hitta rätt i vården.

– Många samtal är från unga vuxna. De är i en ålder när de ännu inte vet hur mycket stöd de behöver, säger Angelica Gustafsson.

Andra regioner som är på väg att införa SMO är Gävleborg, Norrbotten, Värmland och Örebro. Inom Region Stockholm kommer fyra vårdcentraler att få tilläggsuppdraget att ta emot patienter med funktionsnedsättning.

Vill du läsa mer om föräldraskap?

Ta del av artiklar, forskning och tips.

Vill du se andra temasidor?

Under Fakta och råd hittar du fler ämnesområden. 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus

Senast ändrad 2020-10-20

Skribent: Torbjörn Tenfält