Mamman drar ofta det tyngsta lasset

I familjer där ett eller flera barn har funktionsnedsättning är det ofta mamman som tar det största ansvaret. Men att vara spindeln i nätet ökar risken för stressrelaterad ohälsa.

Illustration Jens Magnusson

En indikation på den ojämlika ansvarsfördelningen är att över 80 procent av samtalen till telefonrådgivningen på Adhd-center vid Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, kommer från mammor till barn, ungdomar eller vuxna, enligt en studie som gjordes i samarbete med KIND, Karolinska institutet. 

– Den ojämlikheten är större än vi förväntade oss att hitta, säger Elina Renhorn, socionom vid Habiliteringscenter Järva och förstaförfattare till studien.

De 1 350 samtalen som forskarna analyserat handlar om samordning av insatser, frågor om skola och hälso och sjukvård.

– Syftet med telefonrådgivningen var från början att ge föräldrarna ökad kunskap om hur funktionsnedsättningen påverkar barnet, och om möjliga strategier i föräldraskapet.

En sådan insats kan bidra till att föräldern får en del nya verktyg i vardagen och nya perspektiv på sin livssituation.

– En förklaring till att föräldrarnas fokus i stället låg på praktiska problem kan vara att insatserna till barn med adhd är begränsade. De som inte omfattas av LSS har till exempel inte heller rätt till en LSS-handläggare, som har uppdraget att informera föräldrarna om samhällets stöd, säger Elina Renhorn. 

Studien om föräldransvar i familjer med barn som har adhd

Vill du läsa mer om föräldraskap?

Ta del av artiklar, forskning och tips.

Vill du se andra temasidor?

Under Fakta och råd hittar du fler ämnesområden. 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus

Skribent: Gunilla Eldh