Autismcenter små barn

Vi ger stöd och handledning samt erbjuder kurser till vårdnadshavare som har förskolebarn med autism. Vi tar emot barn från hela Stockholms län.

Om vår mottagning och ansökan

Vi ger råd, stöd och handledning till föräldrar och ansvariga pedagoger till barn med en diagnos inom autismspektrumet. Vi tar emot nya barn till och med det år då barnet fyller fyra. Barnen får insatser som längst tills de börjar första klass. Vi erbjuder kurser och temaföreläsningar samt individuella insatser.

 

Aktuellt

Vi har ett stort inflöde av patienter som söker stöd vid vår mottagning. Ofta kan behoven tillgodoses via insats i grupp, de är praktiskt inriktade och baserade på tillämpad beteendeanalys (TBA). Se kurskatalogen för aktuellt utbud.

Kurskatalog och anmälan

Övrig information

  • För barnets ansvariga pedagog i förskolan finns möjlighet att anmäla sig till introduktionsutbildning. Anmälan görs av förskolan via telefon 08-123 354 50. Vid anmälan behöver vi information om barnets namn, personnummer och e-postadress till deltagande pedagog.

Kontakta Autismcenter små barn

frågetjänst

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag.
Frågetjänst och rådgivning 

funktionshindersguiden.se finns samlad information om samhällets stöd.