Autismcenter små barn

Vi ger stöd och handledning samt erbjuder kurser till vårdnadshavare som har förskolebarn med autism. Vi tar emot barn från hela Stockholms län.

Habiliteringens mottagningar är öppna

Vi genomför alla habiliteringsinsatser med hänsyn till gällande riktlinjer för att minska smittspridningen av covid-19, coronaviruset. Vi använder nödvändig skyddsutrustning vid individuella besök. Kurser, grupper och föreläsningar ställs in eller ges digitalt. 

Om vår mottagning och ansökan

Vi ger råd, stöd och handledning till föräldrar och ansvariga pedagoger till barn med diagnos inom autismspektrum. Vi tar emot nya barn till och med det år då barnet fyller fyra. Barnen får insatser som längst tills de börjar första klass. Vi erbjuder kurser och temaföreläsningar samt individuella insatser.

 

AKTUELLT

Intresseanmälan mångsidigt intensivt inlärningsprogram
Från 1 december kan endast barn födda 2017 eller senare anmäla intresse för mångsidigt intensivt inlärningsprogram. Alla barn registrerade vid Autismcenter små barn har fortsatt tillgång till andra individuella insatser.

Vårens kursprogram
Planering av vårens kursprogram pågår. Vi hoppas att läget i samhället förbättras och att vi åter kan hålla kurser. I dagsläget är inget klart. Vi lägger ut information och program så snart vi vet mer. Håll utkik i kurskatalogen under fliken "Din habilitering".

Kontakta Autismcenter små barn

Frågor om funktionsnedsättning och samhällets stöd?

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Det kan handla ​om habilitering, insatser från kommunen, bidrag, ersättningar​, skola och fritid.

Ring 08-123 350 10 vardagar 8-16.30, eller boka tid via appen Alltid öppet, eller via 1177.se

funktionshindersguiden.se hittar du information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning, och anhöriga.