Autismcenter små barn

Vi ger stöd och handledning samt erbjuder kurser till vårdnadshavare som har förskolebarn med autism. Vi tar emot barn från hela Stockholms län.

Avgift vid uteblivet besök

Vi tar ut en avgift på 400 kronor om du inte kommer till ett bokat besök eller om lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket. Kommer du till den bokade tiden kostar det inget.

Om vår mottagning och ansökan

Vi ger råd, stöd och handledning till föräldrar och ansvariga pedagoger till barn med en diagnos inom autismspektrumet. Vi tar emot nya barn till och med det år då barnet fyller fyra. Barnen får insatser som längst tills de börjar första klass. Vi erbjuder kurser och temaföreläsningar samt individuella insatser.

Aktuellt

Vi har ett stort inflöde av patienter som söker stöd vid vår mottagning. Ofta kan behoven tillgodoses via insats i grupp, de är praktiskt inriktade och baserade på tillämpad beteendeanalys (TBA). Se kurskatalogen för aktuellt utbud.

Kurskatalog och anmälan

Övrig information

  • I juni är det premiär för Autismcenter små barns Introduktionsdag för anhöriga. Läs mer i kurskatalogen: Introduktionsdag för anhöriga (habilitering.se)
  • För barnets ansvariga pedagog i förskolan finns möjlighet att anmäla sig till introduktionsutbildning. Anmälan görs av förskolan via telefon 08-123 354 50. Vid anmälan behöver vi information om barnets namn, personnummer och e-postadress till deltagande pedagog.

Kontakta Autismcenter små barn

frågetjänst

Frågetjänst och rådgivning. Boka telefontid eller ring direkt.

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag. 
Frågetjänst och rådgivning 

funktionshindersguiden.se hittar du kortfattad information om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.