Hitta rätt i vården

Här finns kortfattad information som hjälper dig att hitta rätt när det gäller vård och stöd till personer med funktionsnedsättning.

urval av besökare på Habiliteringen

Det här gör Habilitering & Hälsa

Det här gör Habilitering & Hälsa

Barns hälso- och sjukvård

Barns hälso- och sjukvård

Vuxnas hälso- och sjukvård

Vuxnas hälso- och sjukvård
Flicka med brödfat

Annat stöd från samhället

Annat stöd från samhället

Akut vård

Akut vård
Porträtt av Annika Brar.

Habiliteringsläkaren svarar på vanliga frågor

Habiliteringsläkare Annika Brar svarar
Hitta rätt - barn och vuxna

Hitta rätt – vem gör vad för barn?

Informationsbladet "Hitta rätt - barn"
Hitta rätt - barn och vuxna

Hitta rätt – vem gör vad för vuxna?

Informationsbladet "Hitta rätt – vuxna"