Tema: Skola och NPF

Tecknad bild av en elev som bär en enorm ryggsäck. Eleven pustar ut på en väg, längre bort på vägen finns en skolbyggnad.

Introduktion till tema om skola och NPF

Tre av fyra elever med hög skolfrånvaro kan ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF. Att locka tillbaka dem till klassrummet innebär en stor vinst både för dem själva och för samhället. 

Här hittar du artiklar, tips och råd om skolan och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ulrika Långh

Forskning och utveckling

Hög kvalitet viktigt vid tidiga insatser
Barn 2-5 år med autism utvecklas bättre och lär sig mer om tidiga insatser håller hög kvalitet, enligt en studie av Ulrika Långh, Habilitering & Hälsa.

Många med hög skolfrånvaro har NPF
Barn och unga med autism eller adhd har det svårast i skolan, enligt Sven Bölte vid KIND.

Anpassa skolan så att den kan möta alla elever
När elever uteblir från lektioner måste skolan reagera. Malin Gren Landell, statlig utredare, har kartlagt den problematiska skolfrånvaron.

Porträtt av Joanna Lundin.

Lärarnas kunskap i fokus på Källbrinksskolan

NPF-säkrad skola är bra för alla elever
Illustration över en skola med olika rum

Hur väljer vi rätt skola?

Så NPF-säkrar du skolvalet
Tecknad bild av ett klassrum sett ovanifrån. Där finns till  exempel avskärmade bänkar för bättre studiero.

Tidshjälpmedel och varierade arbetsplatser

Så NPF-säkrar du klassrummet
Tecknad bild av en skolmatsal.

Lugnt och tydligt i matsalen

Så NPF-säkrar du skollunchen
Tecknad bild av en skolgård. Det är rast och eleverna och lärarna leker och spelar.

Skolrasten är allas ansvar

Så NPF-säkrar du skolrasten
Tecknad bild av ett stökigt klassrum. En frustrerad elev sitter vid en bänk och försöker läsa. Andra elever tjoar vid sina platser.

Specialpedagog med 30 års erfarenhet

Stress får många att stanna hemma
Porträtt av Noah och logopeden Stina.

Noah har språkstörning och autism

Språkförskolan bra grund för Noah

Vill du se andra teman?