Tema: Skola och NPF

Porträtt av Joanna Lundin.

Lärarnas kunskap i fokus på Källbrinksskolan

NPF-säkrad skola är bra för alla elever
Tecknad bild av ett klassrum sett ovanifrån. Där finns till  exempel avskärmade bänkar för bättre studiero.

Tidshjälpmedel och varierade arbetsplatser

Så NPF-säkrar du klassrummet
Tecknad bild av en skolmatsal.

Lugnt och tydligt i matsalen

Så NPF-säkrar du skollunchen
Tecknad bild av en skolgård. Det är rast och eleverna och lärarna leker och spelar.

Skolrasten är allas ansvar

Så NPF-säkrar du skolrasten
Tecknad bild av ett stökigt klassrum. En frustrerad elev sitter vid en bänk och försöker läsa. Andra elever tjoar vid sina platser.

Specialpedagog med 30 års erfarenhet

Stress får många att stanna hemma
Porträtt av Noah och logopeden Stina.

Noah har språkstörning och autism

Språkförskolan bra grund för Noah