För vuxna med funktionsnedsättning

Till lättläst

Habiliteringens insatser ska förebygga och minska de svårigheter du har på grund av din funktionsnedsättning. Habiliteringen ska bidra till ett självständigt liv och delaktighet i samhället.

Ansök om habilitering

Du kan ansöka själv om habilitering eller så kan du bli remitterad av till exempel en läkare eller psykolog. För att få hjälp behöver du ett läkarintyg eller en journalkopia som beskriver funktionsnedsättningen. Det kostar inget att få habilitering.
Ansök om habilitering

Efter ansökan eller remiss

När vi fått din ansökan eller en remiss tar vi kontakt med dig. Du får en kallelse till ett första möte då vi går igenom din situation och vad habiliteringen kan göra. Om du vill, får gärna någon annan följa med, till exempel en anhörig eller god man.

Vi erbjuder ett första möte så snart som möjligt, dock senast inom dock senast inom 30 dagar enligt vårdgarantin.
Vårdgarantin på slso.se

Resor till habiliteringen betalar du för själv, men kan ibland räknas in i ett högkostnadsskydd. Du kan i vissa fall bli beviljad sjukresor av medicinska skäl.
Resor till habiliteringen 

Om du inte pratar svenska har du rätt till tolk.
Tolk vid möte

Bedömning och vårdplanering

Efter det första mötet gör vi ofta en övergripande bedömning av dina behov. Vi diskuterar vad du vill prioritera och vilka insatser som vi bedömer kan passa dig.

Tillsammans bestämmer vi sedan vilka områden vi ska jobba med och vi skriver ner det i en vårdplan. Vi kommer att sträva efter att fokusera på en sak i taget.

Vi genomför och utvärderar insatserna

Insatserna genomförs på olika sätt. En del görs på mottagningen, annat görs i din vardagsmiljö. En del insatser innebär att du, och/eller personal om det behövs, får en introduktion och vägledning för att kunna göra övningar på egen hand. Många insatser görs som en kurs eller grupp då flera personer med samma behov deltar. Det finns även webbkurser.

Du kan ha kontakt med oss genom att vi bokar möten på mottagningen, på telefon eller video. 
Om videomöte och telefonsamtal

När insatserna är genomförda, utvärderar vi tillsammans hur det gått. Har du uppnått det du ville eller behöver vi arbeta vidare?

Beroende på dina behov, kan vi därefter avsluta habiliteringen eller så gör vi en ny bedömning och planering. Om vi avslutar, kan du enkelt ta kontakt med mottagningen igen när det behövs.

Det här kan du få hjälp med

Habiliteringens insatser berör följande områden:

 • samhällets stöd
 • skola, arbete och sysselsättning
 • motorik och förflyttning
 • andning och sväljning
 • smärta och sinnesintryck
 • en fungerande vardag
 • språk och kommunikation
 • socialt samspel och relationer
 • hälsa och levnadsvanor
 • problembeteende
 • kunskap om funktionsnedsättningen
 • stöd till anhöriga.

Läs mer om habiliteringens insatser

Inom habiliteringen arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer, logopeder, psykologer och specialpedagoger.
Professioner inom Habilitering & Hälsa 

Du kan även behöva annat stöd än det habiliteringen ger. Inom vården ger till exempel psykiatrin behandling vid psykisk ohälsa, en ortopedmottagning utformar ortoser och en neurologisk mottagning ansvarar för medicinering vid epilepsi. Vi samarbetar med andra vårdgivare när det behövs.
Hitta rätt i vården

Om du har minderåriga barn

Habiliteringen har en skyldighet att uppmärksamma barns behov. Det har alla vårdgivare. Därför frågar vi våra patienter om de har minderåriga barn.
Mer om barn som är anhöriga

Tystnadsplikt och journal 

All personal inom Habilitering & Hälsa har tystnadsplikt.

Vi antecknar alla kontakter och insatser i din journal. Om en anhörig till dig har kontakt med oss för sin egen skull, antecknas det i den anhörigas journal, inte i din.
Trygg och säker vård på slso.se

Synpunkter och klagomål

Om du har varit med om något du inte är nöjd med, vill vi gärna veta det. Vi vill också veta om du har förslag på förbättringar.
Synpunkter och klagomål

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om samhällets stöd och habilitering. Rådgivningen ger stöd för att få vardagen att fungera. 
Frågetjänst och rådgivning 

Ring 08-123 350 10
Måndag-torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30-15.00
Dag före röd dag 8.30-12.30

Du kan också boka tid i appen Alltid öppet och på 1177.se

På funktionshindersguiden.se finns samlad information om samhällets stöd. 
Funktionshindersguiden.se 

Senast ändrad 2024-02-06