Diagnos – och sen då? Webbkurs

  • Webbkurs

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här webbkursen ger övergripande information om det.

Innehåll:

  • habilitering - hur man ansöker och vilket stöd habiliteringen ger
  • ansvarsfördelning mellan habilitering och psykiatri
  • kommunens stöd
  • stöd i skolan
  • ekonomiska ersättningar och bidrag
  • hjälpmedel.

Innehållet presenteras i videofilmer och text.

Kursen tar cirka två timmar att gå igenom.

Du har tillgång till kursen under 30 dagar. Under den tiden kan du logga in och ut så många gånger du vill.

Information om Diagnos - och sen då? att ladda ner som pdf

Mer information och anmälan

Du hittar mer information och kan anmäla dig via knappen Gå till anmälan. Du behöver logga in med mobilt Bank-ID eller Freja ID.

Gör så här efter att du loggat in:

  • Klicka på Stockholms läns landsting längst ner på sidan.
  • Välj därefter Anmälan till Habilitering och Hälsas webbkurser.

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Webbkurs, 0-6 år, 7-17 år, 18 år och äldre