Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

En folder som handlar om Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

2020

Habilitering & Hälsa

Habilitering-, Funktionsnedsättning, Ålder , Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

En folder som handlar om Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder kurser, föreläsningar, temakvällar och gruppinsatser. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Vi ger behandlande insatser i grupp och samordnar habiliteringens kursutbud. 

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Habiliteringens kurs- och kunskapscenters folder