Dövblindteamet

En folder om Dövblindteamet i Region Stockholm

2020

Habilitering & Hälsa

Habilitering-, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Dövblindteamet

En folder om Dövblindteamet i Region Stockholm

En folder om verksamheten vid Dövblindteamet.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

 

Dövblindteamet folder