Hjärnskadecenter vuxna

En folder som presenterar verksamheten vid Hjärnskadecenter.

2022

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Hjärnskadecenter

En folder som presenterar verksamheten vid Hjärnskadecenter.

Hjärnskadecenter vuxna arbetar med råd och stöd, behandling eller konsultation till personer i åldern 18-64 år som drabbats av en svår eller medelsvår hjärnskada efter 13 års ålder. Vårt upptagningsområde är hela Stockholms län. Våra insatser vänder sig även till närstående och andra personer i den skadades närmiljö. I denna folder kan du läsa mer om vår verksamhet.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Bild folder Hjärnskadecenter vuxna