Hjärnskadecenter vuxna

En folder som presenterar verksamheten vid Hjärnskadecenter.

2020

Habilitering & Hälsa

Habilitering-, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Hjärnskadecenter

En folder som presenterar verksamheten vid Hjärnskadecenter.

Hjärnskadecenter vuxna arbetar med råd och stöd, behandling eller konsultation till personer i åldern 18-64 år som drabbats av en svår eller medelsvår hjärnskada efter 13 års ålder. Vårt upptagningsområde är hela Stockholms län. Våra insatser vänder sig även till närstående och andra personer i den skadades närmiljö. I denna folder kan du läsa mer om vår verksamhet.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Hjärnskadecenter vuxnas folder