Folder om Dövteamet

En folder om Dövteamet, för vuxna teckenspråkiga döva i Stockholms län

2023

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Dövteamet, Dövhet

En folder om Dövteamet, för vuxna teckenspråkiga döva i Stockholms län

Dövteamet vänder sig till teckenspråkiga döva i Stockholms län.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Folder Dövteamet