Habiliteringens anhörigcenter

2021

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Sinnesintryck och smärta, Funktionsnedsättning, Barn 0-17 år, Person med funktionsnedsättning, Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga, Tittut spädbarnsverksamhet, Habiliteringens anhörigcenter.

Habiliteringens anhörigcenter ger ett fördjupat samtalsstöd och är därmed ett komplement till de anhöriginsatser som ges via habiliteringscenter.

Vår verksamhet består av två team:
Samtalsmottagningen för anhöriga i alla åldrar, samt Spädbarnsverksamheten Tittut med föräldra-barngrupper för små barn, 0-2 år.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under på habilitering.se/anhorigcenter

Habiliteringens anhörigcenter