Navigator ACT - för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

 • Anordnas på olika mottagningar under året

För föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och som upplever stress, oro och nedstämdhet. Sex träffar med 8-16 deltagare för att främja välmående och ett flexibelt förhållningssätt i föräldraskapet.

Navigator ACT är till för dig som har barn med funktionsnedsättning och som känner oro och stress kopplat till ditt föräldraskap. I en Navigator ACT-grupp övar du bland annat på acceptans, vila, återhämtning och att göra förändringar som är viktiga i det egna livet. 

I gruppen träffar du även andra föräldrar och kan dela erfarenheter.

Navigator ACT är baserad på Acceptance and Comittment Therapy.

Förutsättningar för att delta

 • Du är förälder eller bonusförälder till barn 0–17 år med funktionsnedsättning. 
 • Du upplever stress, nedstämdhet eller oro kopplat till föräldraskap.
 • Du är motiverad och kan delta i grupp vid alla tillfällen.

Inför start tar vi kontakt för bedömning av dina förutsättningar och behov av att delta.

Om du har ett barn med autism ska du ha deltagit på en grundkurs om autism, 6-12 timmar, inom Habilitering & Hälsa, innan du deltar på Navigator ACT. 

Innehåll

 • Hantera stress och andra påfrestningar i ditt föräldraskap.
 • Bli medveten om tankar och känslors påverkan när du mår dåligt.
 • Öva acceptans för dina och ditt barns jobbiga upplevelser.
 • Reflektera över vad du behöver acceptera och vad du kan förändra.
 • Vara medvetet närvarande i vardagen med ditt barn i både lätta och svåra stunder.
 • Undersöka vad som är viktigt i ditt föräldraskap och inom andra delar av livet.
 • Se situationer ur flera perspektiv.
 • Stanna upp och agera så att du känner dig nöjd efteråt i olika
  föräldraskapssituationer.
 • Minska dömande inre dialog och kommunicera mer framkomligt med dig själv och ditt barn.
 • Framhärda och genomdriva dina åtaganden även i svåra stunder.
 • Känna medkänsla med ditt barn och dig själv.

Intresseanmälan

Du kan anmäla intresse att delta här på webben om du har ett Bank-ID. Om du inte har det kan du ringa till den mottagning ni har kontakt med inom Habilitering & Hälsa istället. 

Navigator ACT på habiliteringscenter för föräldrar till barn med funktionsnedsättning - Till anmälan

Navigator ACT för föräldrar till små barn med autism erbjuds vid Autismcenter små barn.

Navigator ACT för föräldrar till barn med autism, 5-17 år, erbjuds vid  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Navigator ACT för föräldrar till barn med adhd erbjuds vid Adhd-center.

Navigator ACT finns även för föräldrar till en vuxen person med funktionsnedsättning.

Poddavsnitt om Navigator ACT

Podden Funka olika har träffat Camilla och Max, föräldrar till ett barn med autism. Tillsammans med psykologen Bella Berg pratar vi om hur Navigator ACT hjälper.

Habilitering, Stöd till anhöriga, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, 0-4 år, 5-6 år, 7-12 år, 13-17 år, Anhöriginsats