Habilitering & Hälsas kursprogram våren 2022

2021

Habilitering & Hälsa

Habilitering

Det här programmet innehåller kurser, grupper och föreläsningar för dig som har en funktionsnedsättning, är anhörig eller närstående.

De arrangeras av Habiliteringens resurscenter, Habiliteringens anhörigcenter och olika habiliteringscenter i Stockholms län inom Habilitering & Hälsa, Region Stockholm.

Prata med den mottagning du har kontakt med om du har frågor om
kursprogrammet.

Det finns fler mottagningar som erbjuder kurser och grupper inom Habilitering & Hälsa, bland annat Adhd-center, Autismcenter små barn och Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Information om kurserna finns under respektive mottagning på habilitering.se.

Kursblad utan årtal