Habilitering & Hälsas kursprogram hösten 2022

2022

Habilitering & Hälsa

Habilitering

Program med kurser, grupper och föreläsningar för dig som har en funktionsnedsättning eller är anhöriga.

Kurserna arrangeras av Habiliteringens resurscenter, Habiliteringens anhörigcenter och Habilitering & Hälsas habiliteringscenter i Region Stockholm.

Prata med den mottagning du har kontakt med om du har frågor om
kursprogrammet.

Det finns fler mottagningar som erbjuder kurser och grupper inom Habilitering & Hälsa, bland annat Adhd-center, Autismcenter små barn och Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Information om kurserna finns under respektive mottagning på habilitering.se.

Kursblad utan årtal