Nyhetsbrev med habiliteringens tips i skolan

Många trivs i skolan men för en del innebär skolans miljö och krav en stor utmaning. I Funktion i fokus nyhetsbrev har vi samlat sådant som kan underlätta i skolan.

Illustration: Jens Magnusson

Så kan du NPF-säkra skolan

Det är vanligt att elever med hög frånvaro har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som autism eller adhd. Stress och utmattning är viktiga orsaker till att många elever stannar hemma. Men det går att NPF-anpassa skolan så att den blir både tryggare och mer förutsägbar för eleven. På habilitering.se finns förslag på hur man kan anpassa klassrummet, skollunchen och rasten.
» Tema skola och NPF

Checklista för att få skolan att fungera

Skolan innebär ofta en extra utmaning för barn med adhd. Därför är det viktigt att skolan vet om vilka svårigheter en elev ställs inför och vad man kan göra för att få skolan att fungera bättre. Adhd-center har tagit fram en checklista som eleven kan fylla i och använda tillsammans med skolan.
» Så här skulle jag vilja ha det i skolan  
» Fler tips från Adhd-center 

Podd om trotsyndrom

Trotssyndrom är vanligt hos barn med adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Diagnosen innebär stora utmaningar både för barnet och omgivningen. Podden Funka olika tar reda på vad som skiljer trotssyndrom från "vanlig" trots och vilken effekt ett föräldraträningsprogram kan ha.
» Lyssna på serien om trotssyndrom

Besök vår visningsmiljö

Vill du få inspiration och tips på hur du kan öka arbetsron för elever i skolan? I visningsmiljön på Habiliteringens resurscenter finns olika typer av kommunikativt och kognitivt stöd som kan underlätta lärandet, både i skolan och hemma. Här kan kan du även se och prova andra former av kommunikativt och kognitivt stöd.

Onsdagar kl. 13–16 är det öppet hus i visningsmiljön. Den 6 september är det kvällsöppet fram till 18.30. Du kan även boka enskilda besök.
» Visningsmiljö för kommunikativt och kognitivt stöd


Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara frågor om skola eller stöd från kommunen. Rådgivningen vänder sig till dig som behöver stöd i vardagen och kan handla om hur du skapar fungerande rutiner hemma eller hur du kan hantera ökad stress.
» Frågetjänst och rådgivning


Aktuellt inom funktionshindersområdet

Forskningsutblick: Samband mellan funktionsnedsättning och psykosomatiska besvär i grundskolan
» spsm.se

Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen
» regeringen.se

Tips ur höstens kurskatalog

Illustration: Jenny Almén En grupp på habiliteringen


Habilitering & Hälsas mottagningar erbjuder kurser och föreläsningar för patienter, anhöriga och nätverk. Här ger vi några tips ur höstens kurskatalog.
Hela kurskatalogen hittar du här:
» Hitta din kurskatalog

Vuxensyskon – en grupp för samtal och reflektion

En grupp för dig som har en bror eller syster med funktionsnedsättning. Att ha ett syskon med funktionsnedsättning påverkar tillvaron på olika sätt. Vi fördjupar oss i teman som ansvar, skam och skuld, känslor och behov. Gruppen träffas digitalt.
» Vuxensyskon – en grupp för samtal och reflektion

Samspel med vuxna som har flerfunktionsnedsättning

En kurs för dig som är närstående till eller arbetar med en vuxen med flerfunktionsnedsättning. Kursen tar upp svårigheter som kan uppstå i samspelet och hur man kan anpassa miljö och bemötande.
» Samspel med vuxna som har flerfunktionsnedsättning

Navigator ACT

Navigator ACT är en behandling i grupp för dig som är förälder till ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning och som upplever stress, oro eller nedstämdhet i ditt föräldraskap.
» Navigator ACT – för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Kontakt

Vill du bli bättre på att umgås med andra? Kontakt riktar sig till dig som är
9–17 år och har autism. Du träffar andra barn eller ungdomar. Ni träffas tolv gånger tillsammans med gruppledare och pratar om känslor, kroppsspråk
och hur man kan göra för att ta kontakt med andra.
» Kontakt – social färdighetsträning

Nyfiken på autism

I den här kursen träffar du som har autism andra barn eller ungdomar för att lära dig mer om din diagnos och hur den kan påverka dig. Ni träffas fem gånger tillsammans med gruppledare.
» Nyfiken på autism

Sömnsvårigheter hos barn och unga – webbkurs

En webbkurs för dig som är förälder eller närstående till ett barn med funktionsnedsättning. Kursen ger tips på hur man kan skapa goda vanor kring barns sömn. Passar för barn med både lindriga och svåra sömnproblem.
» Sömnsvårigheter hos barn och unga – en introduktion

Publicerad 2023-09-05