Bättre vård för personer med funktionsnedsättningar på vårdcentraler

Vuxna personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ska erbjudas samordnat medicinskt mottagande. Några offentligt drivna vårdcentraler i Region Stockholm har fått utökat uppdrag att erbjuda anpassade insatser.

Bättre samordnad vård för personer med funktionsnedsättning, läs pressmeddelande