Bättre vård för personer med funktionsnedsättningar på vårdcentraler

Vuxna personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ska erbjudas samordnat medicinskt mottagande. Några offentligt drivna vårdcentraler i Region Stockholm har fått utökat uppdrag att erbjuda anpassade insatser.

Vårdcentraler som ger ett samordnat medicinskt mottagande, kallas SMO-mottagning. Läs mer om vilka mottagningar som erbjuder ett samordnat mottagande och hur det går till på vårdcentralernas webbsida:

Vårdcentraler vid funktionsnedsättning