Förebygga problembeteende - föreläsning

  • Föreläsning som anordnas på olika mottagningar under året

Den här föreläsning riktar sig till dig som har barn med en funktionsnedsättning upp till och med 17 år. Den ger verktyg för att skapa en god relation med ditt barn och för att förebygga beteendesvårigheter.

Föreläsningens syfte är att du som förälder ska få exempel på strategier och verktyg för att förebygga beteendeproblem. Avsikten är också att ge tips och råd om hur du kan få bättre ork i vardagen och stärkt tilltro till dig själv som förälder.

Ämnen vi tar upp är:

  • samvaro med barnet
  • verktyg för en bättre vardag
  • hur du kan ta hand om dig själv.

Föreläsningen är tre timmar med paus. Den passar vid autism, förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning.

För att delta behöver du ha varit på ett första besök på ett habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa eller deltagit på grundkurs om autism (6-12 timmar) på Autismcenter små barn eller Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Information om Att förebygga problembeteende som pdf

Gå till anmälan för att se aktuella datum.

Har ditt barn enbart adhd/add, hänvisar vi till vår webbkurs om att förebygga beteendeproblem. Den passar även vid andra funktionsnedsättningar.
Webbkurs om beteendeproblem

Habilitering, Problembeteende, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Stöd för det egna måendet, 0-6 år, 7-17 år