Att förebygga beteendeproblem

  • Webbkurs

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En webbkurs som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Kursen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Den här kursen ger dig som är förälder strategier och verktyg för att förebygga beteendeproblem. Du får också tips och råd om hur du kan få bättre ork i vardagen och ökad tilltro till dig själv som förälder.

Ämnen vi tar upp är:

  • Samvaro med barnet
  • Verktyg för en bättre vardag
  • Hur du kan ta hand om dig själv.

Anmälan

Du anmäler intresse att gå kursen via knappen för Anmälan här nedanför. Du behöver logga in med mobilt Bank-ID eller Freja ID. När du loggat in:

  • Välj Stockholms läns landsting under Tillgängliga stöd- och behandlingsprogram.
  • Välj därefter Habiliteringens resurscenter - anmälan till webbkurser.
  • Välj sedan Habiliteringens resurscenter.

Habilitering, Sömn, Problematiska beteenden, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning, Webbkurs