Att förebygga beteendeproblem, webbkurs

  • Webbkurs

För föräldrar och närstående till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En webbkurs som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter.

Den här kursen ger dig som är förälder eller närstående strategier och verktyg för att förebygga beteendeproblem. Du får också tips och råd om hur du kan få bättre ork i vardagen och ökad tilltro till dig själv som förälder.

Ämnen vi tar upp är:

  • Samvaro med barnet
  • Verktyg för en bättre vardag
  • Hur du kan ta hand om dig själv.

Information om webbkurser som pdf

Vi har även en föreläsning om problembeteende, med liknande innehåll som den här webbkursen.
Förebygga problembeteende, föreläsning

Anmälan

Du anmäler intresse att gå kursen via knappen för Anmälan här nedanför. Du behöver logga in med mobilt Bank-ID eller Freja ID. När du loggat in:

  • Välj Stockholms läns landsting under Tillgängliga stöd- och behandlingsprogram.
  • Välj därefter Anmälan till Habilitering och Hälsas webbkurser.

Habilitering, Sömn, Problembeteende, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Webbkurs, 0-6 år, 7-17 år