Förändringar från januari 2024

Från årsskiftet justeras Adhd-centers målgrupp och Taltjänst flyttar organisatoriskt till Tolkcentralen. Alla mottagningar tar ut en avgift vid uteblivet besök.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit följande förändringar från och med årsskiftet:

Adhd-centers målgrupp förändras till att gälla personer upp till 18 år med adhd samt deras närstående. Tidigare gick gränsen vid 25 år.

Taltjänst flyttar organisatoriskt och blir en del av Tolkcentralens organisation.

Uppdraget att göra motoriska bedömningar i samband med neuropsykiatriska utredningar flyttar från habiliteringen till psykiatrin.

Avgift vid uteblivet besök

Vi tar ut en avgift på 400 kronor om du uteblir från ett bokat besök eller lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket. Kommer du till den bokade tiden kostar det inget.