Nya versioner av "Hitta rätt"

”Hitta rätt” är en övergripande guide om samhällets vård och stöd vid funktionsnedsättning. Det finns en guide för barn och en för vuxna. Guiderna har tidigare funnits i en annan version.

En översiktsbild över samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning
Bild på de Hitta rätt två översiktsbilder som beskriver samhällets stöd från kommun, region och myndigheter som försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Det finns två, en för barn och en för vuxna.

Hitta rätt är en övergripande guide som beskriver samhällets stöd från kommun, region och myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Hitta rätt barn: 
habilitering.se/hitta-ratt-barn

Hitta rätt vuxen: 
habilitering.se/hitta-ratt-vuxen