Förstå och hantera stress

  • Anordnas på olika mottagningar under året

Det här är en kurs för dig som har autism, är 15-17 år och har problem med stress. Du lär dig vad stress är och vad du kan göra för att hantera den bättre. I kursen är det tre till fem deltagare och två samtalsledare. Ni ses vid fyra tillfällen.

Du deltar i en grupp med 5-8 andra ungdomar och två samtalsledare som träffas fyra gånger. Du lär dig om vad stress är och hur det hänger ihop med autism. Vi hjälps åt att förstå vad du blir stressad av och hur det påverkar din vardag. Vi visar också metoder för att förebygga stress och för att hantera stress.

Du behöver inte prata när vi ses. Det går bra att bara lyssna och dela med dig om det känns bra.

Du får en hemuppgift mellan varje träff.

Innan kursen startar har vi ett möte med dig och en förälder eller en annan vuxen som är viktig för dig. Då berättar vi mer om kursen så att du vet vad som ska hända och så att du kan få hjälp med hemuppgifterna om det behövs.

Du behöver ha kommit överens med en behandlare inom Habiliterig & Hälsa att delta i den här kursen.

Och en av dina föräldrar måste ha gått i en grundkurs om autism (6-12 timmar) på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Information om Förstå och hantera stress som pdf

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Stress och oro, Autism, Barn 0-17 år, Person med funktionsnedsättning, 7-17 år