Så funkar det på Samhall

Samhall är ett statligt företag som har i uppdrag att skapa jobb åt personer med funktionsnedsättning. Målet med en anställning på Samhall är att få utveckla sin arbetsförmåga och yrkeskompetens. Här ligger fokus på individens möjligheter snarare än hinder.

Zvezdan Soskic arbetar på Steelwrist i Rosersberg. Foto: Ulrika Widmark

Alexandra Orellana, HR-strateg på Samhall med ansvar för rehabilitering och anpassning, svarar på frågor om Samhalls uppdrag.

Hur hjälper Samhall personer med funktionsnedsättning?

Vårt uppdrag är att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer med funktionsnedsättning genom att producera efterfrågade varor och tjänster. Här ger vi möjligheten att skaffa sig en yrkesroll genom utbildningar och arbetslivserfarenhet, med en tydlig utvecklingsplan. I det ingår också stöd och coachning till att gå vidare till en anställning hos andra arbetsgivare utanför Samhall.

På vems uppdrag?

Samhall ägs av staten och vårt uppdrag regleras av regeringen. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer vem som får anställning hos oss.

Hur går det till när man börjar hos er?

I samband med att en person får anställning på Samhall påbörjas arbetet med att undersöka vilka färdigheter och behov personen har. Det är viktigt att man får en bra start med anpassad introduktion, utbildning och en ”fadder”. Vi har en särskild matchningsmetod, Samhallmetoden, som lyfter fram varje medarbetares styrkor och förmågor. Genom den kan individen utvecklas och rätt person kan matchas till rätt arbetsuppgifter i ett team där medarbetarna kompletterar varandra. För att öka möjligheten till utveckling erbjuder vi våra medarbetare individuellt anpassade arbetsuppgifter och arbetstakt. Anpassningar är en viktig del i arbetet med att matcha rätt person till rätt arbetsuppgift.

På vilket sätt kan arbetet anpassas?

De allra flesta av våra medarbetare spenderar sin arbetsdag hos våra kunder. Med en bredd i olika typer av kunduppdrag och tjänster kan vi anpassa hur och var man jobbar. Den som mår bra av att inte ha för mycket sociala kontakter kan få jobba på ett kontor i stället för en matbutik. Den som tar mediciner mot smärtrelaterad problematik kan få börja ett senare pass på dagen, så att medicinen hinner börja verka. Arbetshjälpmedel och anpassade redskap är andra exempel på områden som vi arbetar med. Arbetsanpassningar genomförs i dialog mellan chef och medarbetare. Vi har interna stödfunktioner som stöttar på olika sätt och använder oss av företagshälsovård och andra externa resurser vid behov.