Samspel med vuxna med flerfunktionsnedsättning

  • 2023-10-05

  • 13.30 - 16

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För dig som är närstående till eller arbetar med en vuxen med flerfunktionsnedsättning. En kurs om hur och varför svårigheter i samspelet kan uppstå och hur miljö och bemötande kan anpassas. Det finns också möjlighet att dela erfarenheter och tips med varandra.

På kursen får du lära dig mer om hur och varför svårigheter i samspelet kan uppstå när man har begränsningar i sin förmåga att ta in och tolka olika intryck från sin omgivning. Vi går igenom hur man kan anpassa miljö och bemötande för att underlätta och möjliggöra samspel och delad upplevelse. Teori och praktik varvas och du får möjlighet att dela erfarenheter, tips och idéer med andra.

Vid första kurstillfället går vi igenom orsaker till att svårigheter kan uppstå och hur man kan anpassa omgivningen för att ge bättre möjlighet till samspel. Vid andra kurstillfället följer vi upp respektive nätverk var för sig. Tidpunkt meddelas på kursen. Vid tredje tillfället får nätverken möjlighet att dela erfarenheter och tips med varandra. Vi kommer också att presentera vad Habilitering & Hälsa i övrigt har att erbjuda målgruppen.

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i journalen för personen med funktionsnedsättning

Samtycke
Om du är närstående till eller arbetar med en vuxen person med flerfunktionsnedsättning över 18 år behöver du ha ett samtycke från god man.

När du anmäler dig frågar vi om du har samtycke för att delta på kursen. Ditt samtycke noteras i personens journal.

Mer om samtycke

Datum:
Första tillfället: 5 oktober
Andra tillfället: 19, 20 eller 26 oktober (digital uppföljning per nätverk tid bestäms vid första tillfället)
Tredje tillfället: 9 november  

Tid: 13.30–16.00 

Sista anmälningsdag: 27 september

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt A, Habiliteringens resurscenter, lokal: Solrosen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

 

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, 18 år och äldre