Kurser och föreläsningar våren 2023

Nu finns vårens kurser, grupper och föreläsningar tillgängliga i kurskatalogen på habilitering.se.

Här hittar du hela kurskatalogen:
» Kurser och grupper för olika funktionsnedsättningar 
» Kursprogram som pdf 

 

Foto: Yanan Li

Diagnos – och sen då?

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här föreläsningen ger övergripande information.
» Diagnos - och sen då? 

Kontakt – social färdighetsträning

För barn och ungdomar, 8-17 år, med autism. En insats i grupp för att få bättre självförtroende i samspel med andra. 4-8 barn/ungdomar träffas 12 gånger tillsammans med gruppledare. Tre gånger hålls en parallell föräldraträff. Olika grupper för olika åldrar.
» Kontakt - social färdighetsträning

IF-grupper

För ungdomar och vuxna, från 15 år och uppåt, med intellektuell funktionsnedsättning, IF. En samtalsgrupp som träffas 25 gånger. Vi pratar bland annat om vänskap, sexualitet och funktionsnedsättning.
» IF-grupper

Kommunikation och AKK – en introduktion

För närstående och personal runt ett barn eller en vuxen med begränsad kommunikation, i behov av fler sätt att kommunicera än enbart tal. Kursen ger kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.
» Kommunikation och AKK 

Liggande dans

För vuxna med flerfunktionsnedsättning. En insats i grupp där deltagarna utforskar den egna kroppens rörelser i samspel med en medföljare, en gång i veckan under 8-10 veckor.
» Liggande dans 

Nyfiken på autism

För barn, 10-12 år, och ungdomar, 13-15 år, med autism. En grupp med sex till åtta barn eller ungdomar träffas fem gånger tillsammans med gruppledare för att lära sig mer om sin diagnos.
» Nyfiken på autism 

Sexualitet och funktionsnedsättning

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Sexualitet kan vara ett komplext ämne. Ibland kan sexualiteten ta för stor plats, ibland för lite. Hur kan man stötta den sexuella hälsan hos den som har en funktionsnedsättning?
» Sexualitet och funktionsnedsättning 

Syskongrupper

För syskon, 6-9 år och 13-17 år, som har en bror eller syster med funktionsnedsättning. En grupp med fem till tio barn/ungdomar som träffas fem gånger. Under träffarna varvas aktiviteter och samtal. Syskongruppen inleds och/eller avslutas med föräldraträff.
» Syskon, 6-9 år, autism 
» Syskon, 6-9 år, intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning 
» Syskon, 13-17 år, autism  
» Syskon, 13-17 år, intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning 

TAKK

För anhöriga och personal till ett barn eller en vuxen som behöver tecken som alternativ kompletterande kommunikation, TAKK. Deltagarna lär sig 275-350 tecken vid tre till sex kurstillfällen. Teori varvas med praktiska övningar. Olika kurser för barn respektive vuxen.
» TAKK barn  
» TAKK vuxen 

Tittut – föräldrabarngrupp

För föräldrar till barn, 0-2 år, med en diagnosticerad eller misstänkt funktionsnedsättning (autism hänvisas dock till Autismcenter små barn). Grupperna träffas en gång varannan vecka med sångsamling tillsammans med barnen och fika för samtal mellan vuxna.
» Tittut – föräldrabarngrupp 

Nya webbkurser

Autism hos vuxna

För anhöriga till en vuxen person med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Kursen ger information om autism och strategier i vardagen. Den tar även upp hur det kan kännas att vara anhörig.
» Autism hos vuxna 

Kognitivt stöd – en introduktion

För anhöriga till barn och vuxna med en kognitiv funktionsnedsättning. En webbkurs på cirka tre timmar om vad kognition och kognitivt stöd är med en mängd konkreta exempel
» Kognitivt stöd – en introduktion 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I Funktion i fokus nyhetsbrev samlar vi artiklar, aktuell forskning, nyheter och nya avsnitt av podden Funka olika.
» Prenumerera på nyhetsbrevet

Publicerad 2022-12-28

Läs tidigare nyhetsbrev