Habilitering & Hälsas kursprogram hösten 2023

2023

Habilitering & Hälsa

Habilitering

Program med kurser, grupper och föreläsningar för dig som har en funktionsnedsättning eller är anhörig.

Det här kursprogrammet riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning eller är anhörig. Kurserna arrangeras av olika mottagningar inom Habilitering & Hälsa. Om du har frågor, kan du prata med den mottagning du har kontakt med.

Kurser från Adhd-center, Autismcenter små barn och Habiliteringens kurs- och kunskapscenter finns inte med. Dessa hittar du i kurskatalogen, habilitering.se/hitta-din-kurskatalog. Där hittar du även kurserna i det här programmet.

 

HH Kursblad ht 2023