TAKK barn – tecken som alternativ kompletterande kommunikation

  • Anordnas på olika mottagningar under året

En kurs för dig som är anhöriga eller personal till ett barn som behöver tecken som alternativ kompletterande kommunikation, TAKK. Vi går igenom 250-300 tecken vid tre till sex tillfällen där teori varvas med praktiska övningar.

Under de teoretiska genomgångarna lyfter vi bland annat fram vikten av att använda en responsiv kommunikationsstil. Det innebär att vänta in barnet och svara på barnets egna initiativ. I de praktiska övningarna använder vi spel, lekar och sånger som du efter kursen kan använda tillsammans med barnet.

Kursen riktar sig till dig som är föräldrar eller nära anhörig till ett barn med autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning, förvärvad hjärnskada eller som har kontakt med ett habiliteringscenter.

Om det gäller ett barn med autism utan intellektuell funktionsnedsättning ska minst en förälder ha deltagit på en grundkurs om autism, 6-12 timmar, på Autismcenter små barn eller Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

I mån av plats är även personal som arbetar med barnet i förskola/skola eller är personlig assistent välkommen. Personal kan delta oavsett om föräldrar tar del av kursen eller ej. Personal behöver ha ett godkännande från en vårdnadshavare att delta.

Kostnad
Kursen är avgiftsfri för föräldrar och anhöriga.
Personal betalar 2000:- inklusive kursmaterial (för kurser som är fem till sex tillfällen).

Information om TAKK barn som pdf

Gå till anmälan för att se aktuella datum.

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, 0-6 år, 7-17 år