Liggande dans

  • Motorik- och träningscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För vuxna med flerfunktionsnedsättning. En insats i grupp där deltagarna utforskar den egna kroppens rörelser i samspel med en eller två medföljare, en gång i veckan under 8-10 veckor.

I liggande dans får du som har en mycket begränsad förmåga till egen rörelse, stöd i att röra dig till musik när du ligger ner på golvet. Du dansar utifrån dina egna förutsättningar och kan utforska den egna kroppens möjligheter till rörelse. Upplägget följer en given ordning där struktur och musik är densamma varje gång, men rörelserna kan variera. Liggande dans bygger på samspel mellan dig och en person som är medföljare.

Grupperna inleds med ett introduktionstillfälle för assistenter och omfattar därefter sju tillfällen för patienterna. 

Varje tillfälle är en timme.

Grupper i liggande dans startar löpande när vi har en tillräckligt stor grupp.

Mer information och anmälan
08-123 351 55, vardagar 09.00-10.00

Motorik- och träningscenter

Habilitering, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Flerfunktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Motorik- och träningscenter, 18 år och äldre