Syskongrupp, 13-17 år, autism

  • Erbjuds på habiliteringscenter och Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

För ungdomar, 13-17 år, som har en bror eller syster med autism. I en syskongrupp deltar sex till tio ungdomar som träffas fem gånger. Före och efter är det föräldraträffar.

En syskongrupp är till för dig som har en syster eller bror med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. I gruppen träffar du andra syskon. Du kan berätta om hur du har det, ställa frågor och lära dig mer om din brors eller systers funktionsnedsättning. Gruppen leds av en eller två gruppledare.

Vi träffas fem gånger och har olika teman. Exempel på teman är likheter och olikheter, rättvisa och orättvisa, känslor och möjligheter. Vi fikar varje gång vi ses, tittar på korta filmklipp, gör någon aktivitet och pratar.

För föräldern

Före och efter syskonträffarna är det föräldraträffar där kursledarna berättar om syskonträffarnas innehåll. Vi kommer även prata om hur syskon kan påverkas av syskonrelationen på kort och lång sikt. Det ges även tillfälle till erfarenhetsutbyte.  

Gruppen riktar sig till syskon utan egen funktionsnedsättning och som känner till sin systers eller brors diagnos. Åldern på systern eller brodern har ingen betydelse.

För att delta behöver minst en förälder ha gått en grundkurs om autism, 6-12 timmar, på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Information om Syskongrupp som pdf

Intresseanmälan

Det är en förälder som anmäler intresse att delta.

Anmälan till Syskongrupp på ett habiliteringscenter

Just nu är denna grupp inte aktuell på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

 

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 7-17 år, KKC barnteamet, Anhöriginsats