Kurser, grupper och föreläsningar hösten 2021

Under hösten öppnar Habilitering & Hälsa kursverksamheten. Vi följer myndigheternas rekommendationer och anpassar antalet deltagare. Våra kurser riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning, är anhörig eller närstående. Här finns även föreläsningar för dig som är yrkesverksam inom området.

Här hittar du ett urval av höstens arrangemang. För att se allt kan du ladda ner en pdf eller titta i vårt kalendarium på webben.

» Kursblad hösten 2021 som pdf 

» Kurskatalog på habilitering.se

 

Att bli vuxen – grupp för ungdomar med autism

För ungdomar, 15-17 år, med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En grupp för tre till sex ungdomar som träffas med två samtalsledare. Gruppen ses fem gånger och pratar om saker som är viktiga när man håller på att bli vuxen.

» Att bli vuxen

Att ha intellektuell funktionsnedsättning

För vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, IF. En samtalsgrupp för fyra till åtta personer som träffas fem gånger med två samtalsledare. Vi pratar om vad IF är, vad som kan vara svårt och hur man kan leva ett bra liv.

» Att ha IF

Hur går det när jag inte längre finns?

För föräldrar till vuxna barn med funktionsnedsättning. Fyra gruppträffar med information, samtal och erfarenhetsutbyte. Syftet är att ge stöd och verktyg inför framtiden.

» Hur går det för mitt barn när jag inte längre finns

Introduktion till AKK

För yrkesverksamma och närstående som möter barn eller vuxna med kommunikativa svårigheter som behöver alternativ eller kompletterande kommunikation, AKK. Det kan till exempel vara tecken, bilder eller talande hjälpmedel.

» AKK – en introduktion för yrkesverksamma 
» AKK – en introduktion för närstående 

Introduktion till
kommunikationsverktyget PODD

För närstående och personal till ett barn eller en vuxen som behöver ett hjälpmedel som komplement eller alternativ till tal, AKK. Kursen ger en introduktion till kommunikationsmaterialet PODD.

» PODD – en introduktion

Sömn hos barn - workshop

För föräldrar till barn, 6-17 år, med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Workshopen inleds med grundläggande information om sömn och sömnsvårigheter. Därefter får deltagarna arbeta med en plan för hur det egna barnets sömn ska kunna bli bättre.

» Sömn hos barn

Tecken som stöd - TAKK för vuxna

För närstående och personal till vuxna som är i behov av TAKK, tecken som alternativ kompletterande kommunikation. Du lär dig cirka 275 tecken vid fem kurstillfällen. Vi varvar teori med praktiska övningar.

» TAKK för vuxna

Vuxna med flerfunktionsnedsättning och samspel

För närstående och personal till vuxna med flerfunktionsnedsättning. En kurs om hur och varför svårigheter i samspelet kan uppstå och hur miljö och bemötande kan anpassas. Det finns också möjlighet att dela erfarenheter och tips med varandra.

» Samspel med vuxna med flerfunktionsnedsättning

 

Att leva med funktionsnedsättning
- tips och igenkänning

Programledarna Susann Smedberg och Åsa Melin Mandre
Programledarduon Susann Smedberg och Åsa Melin Mandre Programledarna Susann Smedberg och Åsa Melin Mandre

Lyssna på podden Funka olika

I Podden Funka olika möts personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning och olika experter för samtal om olika ämnen.

Podden vill bidra till ökad kunskap hos de som berörs, och samhället i stort. Lyssna på personliga samtal och råd från experter.

» Podden Funka olika

Läs tidningen Funktion i fokus

Funktion i fokus är den enda tidningen i Sverige som riktar sig till alla som möter människor med funktionsnedsättning i sitt arbete. Här hittar du nyheter och aktuell forskning inom funktionshinderområdet.

I tidigare nummer har vi bland annat skrivit om föräldraskap, samtidiga diagnoser, sömn, mat och smärta. Nytt nummer kommer i november.

» Se tidigare nummer och ladda ner

 

Publicerad 2021-09-14