Masteruppsats kan leda till bättre vård för personer med andningssvårigheter

Nyligen publicerades en masteruppsats om instrumentet "Liverpool Respiratory Symptom Questionnaire" (LRSQ), som används för personer med flerfunktionsnedsättning och andningsproblematik. Uppsatsen är skriven av Cecilia Mårtensson, leg. sjukgymnast och specialist med specialisttjänst inom Habilitering & Hälsa i Region Stockholm. I masteruppsats beskriver hon ett första steg i att översätta, kulturellt anpassa och validitetspröva ett välbehövligt instrument, Det är en oerhört viktig studie, säger FoUU-chefen Tatja Hirvikoski, leg psykolog, specialist i neuropsykologi och docent i klinisk psykologi.

Läs masteruppsatsen "Kulturell validitets- och reliabilitetstest av Liverpool Respiratory Symptom Questionnaire i en svensk kontext"

 

Tatja Hirvikoski, FoUU-chef och docent i klinisk psykologi, vad betyder den här uppsatsen för habiliteringen? 

Cecilia Mårtensson masteruppsats är en oerhört viktig studie som jag hoppas på sikt ska leda till bättre vård för personer med funktionsnedsättningar och andningssvårigheter.

En nyligen publicerad stor sammanställningsstudie, en sammanfattning av flera tidigare studier, visade att svåra luftvägssjukdomar är väldigt vanligt förekommande hos personer med svårare former av intellektuell funktionsnedsättning och flerfunktionsnedsättning. Samtidigt saknar vi grundläggande verktyg för att kartlägga andningssvårigheter på ett systematiskt sätt! 

Cecilia Mårtenssons masteruppsats beskriver ett första steg i att översätta, kulturellt anpassa och validitetspröva ett välbehövligt instrument. 

 

Cecilia Mårtensson berättar om sin masteruppsats

Vad är Liverpool Respiratory Symptom Questionnaire (LRSQ)?

Det är ett frågeformulär som är utvecklat vid Alder Hey barnsjukhus i Liverpool och det vänder sig till barn med flerfunktionsnedsättning och deras familjer. Frågorna tar upp om barnet har någon andningsrelaterad problematik och hur då det i så fall påverkar barnet men även hur det påverkar familjen.

Kan du berätta om vad din uppsats handlar om?

I min uppsats översatte jag frågeformuläret från engelska till svenska och undersökte sedan om den svenska versionen av LRSQ uppfattades som betydelsefull och om frågorna var lätta att förstå och besvara. Det var läkare och sjukgymnaster som besvarade frågorna men även föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning och andningsrelaterad problematik.

Varför ville du skriva om det?

Dels för att det är viktigt att uppmärksamma den här problematiken hos barn med flerfunktionsnedsättning, hur det påverkar dem och hela familjen, och dels för att det inte finns något liknande frågeformulär på svenska i nuläget.

Kan du berätta något som du kom fram till? 

Både experter och föräldrar tyckte att det var viktiga frågor att ställa och att frågeformuläret var lätt att förstå och besvara. Något som uppskattades av både experter och föräldrar var att man även ställer frågor om hur familjen mår och hur denna problematik påverkar hela familjen i vardagen.

 

Publicerad 2021-09-10