Habilitering & Hälsa förändrar vardagen för barn och vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Vi består av 30 specialistmottagningar i Region Stockholm.

H&H organisationsskiss

Uppdrag och organisation

Specialistverksamhet i Stockholms län

Jobba hos oss

Jobba hos oss
kommunikation, habilitering, vuxna, dator

Praktisera hos oss

Verksamhetsförlagd utbildning

Kompetensutveckling

Från student till docent
Tre personer sitter runt ett bord och tittar i en pärm. Foto: Yanan Li

Kvalitetsarbete och uppföljning

Program för likvärdig vård av hög kvalitet
Händer vid dator

Synpunkter och klagomål

Din upplevelse är viktig för oss