Listen

Material att ladda ner - sök själv

Här hittar du allt material att ladda ner. En del går också att beställa, men under juli skickar vi inte ut några beställningar. Du kan söka på fritext eller filtrera. Om du vet den exakta titeln kan du också söka genom att skriva titeln inom citattecken, till exempel "Boken för dig om adhd". Under juli månad skickar vi inte ut några beställningar. Verksamheten kommer igång i mitten av augusti.

Din sökning på 'Adhd-center' gav 28 sökträffar

Filtrera

Filtrering

Autism
Adhd/add
Dövblindhet
Dövhet
Flerfunktionsnedsättning
Förvärvad hjärnskada
Intellektuell funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning
Återställ
Barn
Vuxen
Återställ
Samhällets stöd
Skola, arbete och sysselsättning
Motorik och förflyttning
Andning och sväljning
Smärta och sinnesintryck
Dagliga rutiner
Språk och kommunikation
Socialt samspel och relationer
Hälsa och levnadsvanor
Problembeteende
Kunskap om funktionsnedsättningen
Stöd till anhöriga för det egna måendet
Återställ
Adhd-center
Autismcenter små barn
Center för sinnesstimulering - Korallen
Center för sinnesstimulering - Lagunen
Dövblindteamet
Dövteamet
Habiliteringens anhörigcenter.
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
Habiliteringens resurscenter
Habiliteringscenter Brommaplan barn
Habiliteringscenter Brommaplan vuxna
Habiliteringscenter Flemingsberg barn
Habiliteringscenter Haninge barn
Habiliteringscenter Järva barn
Habiliteringscenter Järva vuxna
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Habiliteringscenter Linde vuxna
Habiliteringscenter Mörby barn
Habiliteringscenter Mörby vuxna
Habiliteringscenter Norrtälje
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Habiliteringscenter Sollentuna vuxna
Habiliteringscenter Stockholm vuxna
Habiliteringscenter Söderstaden barn
Habiliteringscenter Södertälje barn
Habiliteringscenter Södertälje vuxna
Habiliteringscenter Tullinge vuxna
Hjärnskadecenter
Hjärnteamet barn
Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga
Motorik- och träningscenter
Safiren – boende för barn
Taltjänst
Tittut spädbarnsverksamhet
VUB-teamet
Återställ

Visar 28 dokument

Sorterar på: Publikationsår

Bokstavsordning
Publikationsår

2024

Habilitering & Hälsa

En folder om verksamheten vid Adhd center.

Se mer

Folder Adhd-center

2023

Habilitering & Hälsa

För familjer med barn och ungdomar till och med 17 år.

Se mer

Kursprogram Adhd-center ht 2023

2023

Adhd-center

Här är Adhd-centers tipsblad till föräldrar om att prata med sitt barn om sex, att ladda ner och skriva ut.

Se mer

Adhd-centers tipsblad

2023

Adhd-center

Här är Adhd-centers tips till föräldrar om att vara bonusförälder till ett barn med adhd. Du kan ladda ned och skriva ut dem.

Se mer

Adhd-centers tipsblad

2022

Adhd-center

Här är Adhd-centers tipsblad om att analysera beteenden.

Se mer

Tipsblad Adhd-center

2022

Adhd-center

Här är Adhd-centers tipsblad om validering – att bekräfta barnets känslor.

Se mer

Tipsblad Adhd-center

2021

Adhd-center

Adhd-centers tipsblad om att förebygga och hantera aggressivt beteende, att ladda ner och skriva ut.

Se mer

Adhd-centers tipsblad

2021

Adhd-center

Här är Adhd-centers tipsblad om att förhålla sig till barns datorspelande, att ladda ned och skriva ut.

Se mer

2021

Adhd-center

Adhd-centers tipsblad med förslag för dig som studerar på distans, att ladda ner och skriva ut.

Se mer

Adhd-centers tipsblad

2021

Adhd-center

Här är Adhd-centers tipsblad med förslag för en meningsfull fritid, att ladda ned och skriva ut.

Se mer

Adhd-centers tipsblad

2021

Adhd-center

Adhd-centers tipsblad om att förebygga och hantera barns känsloutbrott, att ladda ner och skriva ut.

Se mer

Adhd-centers tipsblad

2021

Adhd-center

Här är Adhd-centers tipsblad med förslag på hur ni kan skapa bättre förutsättningar för läxläsning, att ladda ned och skriva ut.

Se mer

Adhd-centers tipsblad

2021

Adhd-center

Här är Adhd-centers tipsblad för att få morgonen att fungera, att ladda ned och skriva ut.

Se mer

Adhd-centers tipsblad

2021

Adhd-center

Här är Adhd-centers tipsblad för att underlätta mat och måltider, att ladda ned och skriva ut.

Se mer

Adhd-centers tipsblad

2021

Adhd-center

Här är Adhd-centers tips för att få semester och skollov att fungera bättre. Du kan ladda ned och skriva ut dem.

Se mer

Adhd-centers tipsblad

2021

Adhd-center

Här är Adhd-centers tipsblad till föräldrar att ladda ned och skriva ut.

Se mer

Adhd-centers tipsblad

2021

Adhd-center

Här kan du ladda ned och skriva ut Adhd-centers checklista "Så här skulle jag vilja ha det i skolan".

Se mer

Adhd-centers checklista

2021

Adhd-center

Här är Adhd-centers tipsblad till tränare som möter barn med adhd, att ladda ned och skriva ut.

Se mer

Adhd-centers tipsblad

2021

Adhd-center

Här är Adhd-centers tipsblad för bättre sömn hos barn. Du kan ladda ned eller skriva ut.

Se mer

Adhd-centers tipsblad

2021

Adhd-center

Här är Adhd-centers tipsblad med förslag för att hjälpa barn att fungera bättre med kompisar, att ladda ned och skriva ut.

Se mer

Adhd-centers tipsblad

2021

Adhd-center

Här är Adhd-centers tipsblad med förslag till dig som har ett barnbarn med adhd eller add, att ladda ned och skriva ut.

Se mer

Adhd-centers tipsblad

2021

Adhd-center

Här är Adhd-centers tipsblad att ladda ned och skriva ut.

Se mer

Adhd-centers tipsblad

2021

Adhd-center

Här är Adhd-centers tipsblad med förslag för att planera och hålla koll på tiden, att ladda ned och skriva ut.

Se mer

Adhd-centers tipsblad

2021

Adhd-center

Här är Adhd-centers tipsblad till föräldrar för att hjälpa barn till bättre självkänsla och självförtroende, att ladda ned och skriva ut.

Se mer

Adhd-centers tipsblad

2021

Adhd-center

Adhd-center har tagit fram en blankett som kan skrivas ut och fyllas i av föräldrar och barn som ett stöd i gemensam problemlösning. Utgå ifrån något ni vill förändra och gör en plan för hur.

Se mer

Blankett för gemensam problemlösning

2018

Lena Westholm, Habilitering & Hälsa

Bok för barn mellan ca 9-12 år med adhd. Denna skrift kostar 60 kr för alla med undantag för enheter inom Habilitering & Hälsa.

Se mer

Boken för dig om adhd - Faktabok

2018

Lena Westholm, Habilitering & Hälsa

Bok med tips och övningar för barn mellan ca 9-12 år med adhd. Denna skrift kostar 60 kr för alla med undantag för enheter inom Habilitering & Hälsa.

Se mer

Boken för dig om adhd - Tips och övningar

2018

Lena Westholm, Habilitering & Hälsa

Faktabok och arbetsbok för barn mellan ca 9-12 år med adhd. Dessa skrifter kostar 100 kr för alla med undantag för enheter inom Habilitering & Hälsa. Detta paket innehåller böckerna Boken för dig om Adhd och Boken för dig om adhd - Tips och övningar.

Se mer

Boken för dig om adhd - fakta och tips & övningar

1/1