Blankett för gemensam problemlösning

2021

Adhd-center

Habilitering, Adhd-center

Adhd-center har tagit fram en blankett som kan skrivas ut och fyllas i av föräldrar och barn som ett stöd i gemensam problemlösning. Utgå ifrån något ni vill förändra och gör en plan för hur.

Blankett för gemensam problemlösning