Folder om Adhd-center

En folder om verksamheten vid Adhd center.

2023

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Adhd-center

En folder om verksamheten vid Adhd center.

Adhd-center är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med adhd och deras anhöriga. Centrets huvudman är Habilitering & Hälsa inom Region Stockholm. Målgruppen är barn, ungdomar och unga vuxna med diagnostiserad adhd (huvuddiagnos) i ålderna 3-25 år boende i Region Stockholm, deras familjer och andra närstående. 

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Folder Adhd-center