Internationella autismdagen 2023

Söndagen den 2 april är det internationella autismdagen. Det uppmärksammar vi på Autismforum med länkar till material som bidrar till att öka kunskapen om autism.

Den internationella autismdagen instiftades av Förenta nationernas generalförsamling 2008 för att uppmärksamma och öka kunskapen om autism runt om i världen. 

Internationella autismdagen på autismforum.se