Röster från första Hjälpmedelsriksdagen

Nyligen hölls den första Hjälpmedelsriksdagen där företrädare från politiken, myndigheter, hjälpmedelsbranschen och intresseorganisationer samlades digitalt och dryftade hjälpmedelsfrågor. Funktion i fokus ställde tre frågor till Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor, Socialstyrelsen, Cecilia Winberg, förbundsordförande Fysioterapeuterna och Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter.

Arrangören Leva & Fungera vill ta ett samlat grepp om den ojämlika hjälpmedelsförsörjningen så att frågan får en mer framskjuten plats på den politiska dagordningen. Inte minst för att varje individ ska få möjlighet att delta i och ta del av samhället, en mänsklig rättighet enligt FN:s konvention.

Funktion i fokus ställde tre frågor till Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor, Socialstyrelsen, Cecilia Winberg, förbundsordförande Fysioterapeuterna och Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter. 

”Socialstyrelsens arbete med att utveckla nationell statistik blir grunden för likvärdig förskrivning"

Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor, Socialstyrelsen

”Jag tar med mig den vilja till förändring som hörts hos många, även hos beslutsfattarna"

Cecilia Winberg, förbundsordförande Fysioterapeuterna

"Det behövs en tydligare nationell styrning inom hjälpmedelsområdet"

Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter

 

Leva & Fungera, Hjälpmedelsriksdagen

 

Skribent: Helena Bjerkelius

Publicerad 2021-04-15