Fördjupande material till grundkurs om adhd/add

Vår erfarenhet är att alla föräldrar som kommer till oss har nytta av att börja med att gå vår grundkurs. Grundkursen utgår från föräldrastödsprogrammet STRATEGI och syftar till att ge grundläggande kunskap om vad funktionsnedsättningen innebär, hur den tar sig uttryck under barndom respektive tonår och vad föräldrar kan göra för att få vardagen att fungera, hantera konflikter och få kunskap om samhällets stöd. Vi varvar föreläsningspass med diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Välj aktuell lektion för att ta del av fördjupande material:

Lektion 1. Värt att veta om adhd

Lektion 2. Adhd i familjen

Lektion 3. Att hjälpa barnet fungera bättre i vardagen

Lektion 4. Att förebygga och hantera konflikter

Lektion 5. Samhällets stöd