Föräldratips om meningsfull fritid

Tipsblad från Adhd-center

2021

Adhd-center

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Socialt samspel och relationer, Skola, arbete och sysselsättning, Adhd/add, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Adhd-center, Fysisk aktivitet, Att upprätthålla relationer, Familj och vänner

Här är Adhd-centers tipsblad med förslag för en meningsfull fritid, att ladda ned och skriva ut.

Att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter är berikande för alla barn, men inte alltid så lätt när det gäller barn med adhd. Många aktiviteter kräver en god förmåga att koncentrera sig och följa uppmaningar, vilket kan vara svårt med adhd. Att följa regler och vänta på sin tur kan också vara en tuff utmaning för barn som är impulsiva. Många barn med adhd har dessutom låg frustrationstolerans och svårt att stå ut med motgångar, vilket inte sällan påverkar samspelet med andra barn.

Tipsbladet innehåller nio förslag för att få till en meningsfull fritid för barn

Tipsbladet innehåller exempel och förklaringar till varje punkt.

  1. Utgå alltid från barnets talanger och intresse
  2. Låt ditt barn pröva sig fram
  3. Begränsa antalet aktiviteter
  4. Leta efter aktiviteter med mindre grupper
  5. Försök att behålla era rutiner
  6. Berätta om adhd-problematiken för tränare/fritidsledare
  7. Uppmuntra fysisk aktivitet
  8. Reglera datortid
  9. Uppmuntra och engagera dig i ditt barns intressen

Tipsbladet för utskrift bygger på litteratur, forskning och erfarenheter av vad som fungerar för barn med adhd/add. 

Adhd-centers tipsblad