Föräldratips om tidsplanering

Tipsblad från Adhd-center

2021

Adhd-center

Habilitering, Dagliga rutiner, Hantera tid, planera och genomföra, Hålla ordning, Adhd/add, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Adhd-center, Hem och hushåll

Här är Adhd-centers tipsblad med förslag för att planera och hålla koll på tiden, att ladda ned och skriva ut.

Barn med adhd har ofta en begränsad känsla för tid och en tendens att bli uppslukade av det de gör för stunden. Även om barnet kan klockan har det sällan en känsla för hur fort tiden går, vilket gör att det blir svårt att förhålla sig till tid och tidsangivelser. Många barn med adhd har därför ofta svårt att hålla dygnsrytmen och vardagsrutiner.

Att vänta eller att skynda sig är också ofta svårt på grund av den bristande tidsuppfattningen. Ju äldre barnet blir, desto viktigare blir det dock att kunna planera sina aktiviteter och att hålla tider. 

Tipsbladet innehåller nio förslag för att hjälpa ditt barn att planera och hålla koll på tiden

Tipsbladet innehåller exempel och förklaringar till varje punkt.

  1. Använd kalendrar och scheman
  2. Använd tidshjälpmedel
  3. Planera tillsammans
  4. Påminn ofta
  5. Låt barnet uppskatta hur lång tid aktiviteter tar
  6. Hjälp barnet att förstå ordningsföljden på aktiviteter
  7. Beröm ditt barn när det fungerar bra
  8. Smartphone-appar
  9. Ta hjälp av en arbetsterapeut

Tipsbladet för utskrift bygger på litteratur, forskning och erfarenheter av vad som fungerar för barn med adhd/add. 

Adhd-centers tipsblad