Tips till tränare som möter barn med adhd

Tipsblad från Adhd-center

2021

Adhd-center

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Adhd/add, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Adhd-center, Fysisk aktivitet

Här är Adhd-centers tipsblad till tränare som möter barn med adhd, att ladda ned och skriva ut.

För många barn med adhd kan träning vara ett andrum i en annars stressig vardag. För barn med adhd, som har svårigheter i sin övriga vardag, kan idrotten vara en plats där de kan känna sig lyckade och får vara en del av ett meningsfullt sammanhang. Träning kan också vara extra viktigt för barn med adhd och leda till bättre sömn, matvanor och mer lugn i vardagen. Samtidigt kan svårigheter med ouppmärksamhet, impulsivitet och aktivitetsreglering orsaka problem i träningssituationer. 

Tipsbladet innehåller tio förslag till ledare som i sin träning möter barn med adhd

Tipsbladet innehåller exempel och förklaringar till varje punkt.

  1. Prata med föräldrarna och barnet
  2. Anpassa instruktioner
  3. Stötta i att komma ihåg
  4. Ge mycket positiv uppmärksamhet
  5. Ha rutiner och struktur på passen
  6. Stötta i att ha lagom mycket energi
  7. Ta bort störningsmoment
  8. Prata om konflikter innan de uppstår
  9. Du som ledare är viktig
  10. Se barnets styrkor

Tipsbladet för utskrift bygger på litteratur, forskning och erfarenheter av vad som fungerar för barn med adhd/add. 

Adhd-centers tipsblad