Förebygga och hantera aggressivt beteende

Tips från Adhd-center

2021

Adhd-center

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Problembeteende, Adhd/add, Barn, Vuxen, Adhd-center, Att upprätthålla relationer, Familj och vänner, Att vara förälder

Adhd-centers tipsblad om att förebygga och hantera aggressivt beteende, att ladda ner och skriva ut.

Alla barn beter sig aggressivt ibland, men barn med adhd kan göra det oftare än andra. Utmaningen i vardagen påverkar förutsättningarna för att interagera med andra. I stressiga och frustrerande situationer, som barnet har svårt att hantera, är det lätt hänt att tappa humöret. 

Tipsbladet innehåller tio förslag för att förebygga och hantera aggressivt beteende

Tipsbladet innehåller exempel och förklaringar till varje punkt.

  1. Upptäck ditt barns mönster
  2. Uppmuntra det beteende du vill se mer av
  3. Hitta strategier för att avleda ilskan
  4. Välj dina strider
  5. Ha tydliga regler
  6. Undvik vissa triggande situationer
  7. Behåll ditt lugn
  8. Prata med ditt barn om problemen när det är lugnt
  9. Läs på
  10. Sök professionell hjälp

Tipsbladet för utskrift bygger på litteratur, forskning och erfarenheter av vad som fungerar för barn med adhd/add. 

Adhd-centers tipsblad