Föräldratips om kompisar

Tipsblad från Adhd-center

2021

Adhd-center

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Adhd/add, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Adhd-center, Familj och vänner, Att vara förälder

Här är Adhd-centers tipsblad med förslag för att hjälpa barn att fungera bättre med kompisar, att ladda ned och skriva ut.

En del barn med adhd har svårt både att få och att behålla kompisar. För vissa är det spontana sättet en tillgång socialt – man är en underhållande och spännande kompis – men barnets sätt att vara kan också försvåra umgänget med andra barn. Koncentrationssvårigheterna kan exempelvis medföra att barnet har svårt att samspela med andra och impulsiviteten kan leda till att barnet säger saker som sårar andra eller hamnar i ständiga bråk.

Tipsbladet innehåller nio förslag på vad du som förälder kan göra för att hjälpa ditt barn att fungera bättre tillsammans med kompisar.

Tipsbladet innehåller exempel och förklaringar till varje punkt.

  1. Analysera varför det inte fungerar
  2. Beröm ditt barn när det fungerar bra
  3. Håll koll och agera innan det har gått för långt
  4. Hitta strategier för att hålla tillbaka impulser
  5. Hjälp ditt barn att bromsa
  6. Hitta passande gruppaktiviteter för ditt barn
  7. Berätta om adhd-problematiken
  8. Träna ditt barn på att bli sams
  9. Tänk på att det oftast blir bättre med tiden.

Tipsbladet för utskrift bygger på litteratur, forskning och erfarenheter av vad som fungerar för barn med adhd/add. 

Adhd-centers tipsblad