Föräldratips om läxläsning

Tipsblad från Adhd-center

2021

Adhd-center

Habilitering, Dagliga rutiner, Hantera tid, planera och genomföra, Hålla ordning, Skola, arbete och sysselsättning, Adhd/add, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Adhd-center, Förskola, skola, fritidsverksamhet, Hem och hushåll

Här är Adhd-centers tipsblad med förslag på hur ni kan skapa bättre förutsättningar för läxläsning, att ladda ned och skriva ut.

Adhd-problematiken blir ofta särskilt påtaglig i skolan. För barn med adhd är det mycket ansträngande att försöka koncentrera sig längre stunder, sitta still, arbeta självständigt, planera och organisera sitt arbete på egen hand och följa regler och instruktioner. För många fortsätter svårigheterna efter skoldagens slut. Barnet är då trött efter att ha ansträngt sig för att vara koncentrerad en hel dag i skolan. Detta gör att läxläsningen ofta blir en jobbig stund både för barnet och för föräldrarna.

Tipsbladet innehåller tio förslag på hur ni kan skapa bättre förutsättningar för läxläsning

Tipsbladet innehåller exempel och förklaringar till varje punkt.

  1. Samarbeta med skolan
  2. Avsätt en särskild tid för läxläsning
  3. Gör läxorna på en speciell plats
  4. Hjälp barnet att komma igång
  5. Uppmuntra och beröm ditt barn
  6. Lägg in pauser i läxläsningen
  7. Hjälp att avsluta
  8. Begränsa läxläsningskravet
  9. Belöningssystem
  10. Dubbla uppsättningar av läroböcker

Tipsbladet för utskrift bygger på litteratur, forskning och erfarenheter av vad som fungerar för barn med adhd/add. 

Adhd-centers tipsblad