Föräldratips för bättre skolsamarbete

Tipsblad från Adhd-center

2021

Adhd-center

Habilitering, Skola, arbete och sysselsättning, Adhd/add, Barn, Vuxen, Riktar sig till, Anhörig/Närstående, Adhd-center, Förskola, skola, fritidsverksamhet

Här är Adhd-centers tipsblad till föräldrar att ladda ned och skriva ut.

Skolan och förskolan är en extra utmaning för de flesta barn med adhd. Förutom svårigheter att hänga med på lektionerna på grund av koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet kan många barn också ha svårt att planera och organisera sitt arbete, att följa regler, och att fungera socialt med andra elever och vuxna i skolan.

Som förälder till ett barn med adhd är det troligt att du har mer kontakt med pedagoger och annan skolpersonal än vad andra föräldrar har, och det är viktigt att försöka få ett så bra samarbete som möjligt. 

Tipsbladet för att få samarbetet med skolan att fungera bättre innehåller sju förslag

Tipsbladet innehåller exempel och förklaringar till varje punkt.

  1. Skaffa dig kunskap om ditt barns rättigheter
  2. Lär känna begreppen i skollagen
  3. Upprätthåll ansvarsfördelning
  4. Ha ett tydligt system för kommunikation
  5. Planera och följ upp
  6. Förbered dig inför möten
  7. Diskutera läxor och hemuppgifter

Tipsbladet för utskrift bygger på litteratur, forskning och erfarenheter av vad som fungerar för barn med adhd/add. 

Adhd-centers tipsblad