Tips för att skriva ansökan om omvårdnadsbidrag

Tipsblad från Adhd-center

2021

Adhd-center

Habilitering, Samhällets stöd, Adhd/add, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Adhd-center, Att söka insatser från myndigheter

Här är Adhd-centers tipsblad att ladda ned och skriva ut.

Det kan kännas svårt och överväldigande att beskriva sitt barns svårigheter i skrift. I det här tipsbladet hittar du exempel och tips på beskrivningar av vanliga svårigheter hos barn som har fått diagnosen adhd. Omvårdnadsbidrag ansöker du om hos Försäkringskassan.

Förslag på innehåll som utgångspunkt för att beskriva ditt barns svårigheter:

  • Tillsyn och vård, exempelvis: Tillsyn inne och ute, ramlar och skadar sig ofta, medicinering, behandling av annat slag och behov av omfattande stöd i vardagen (ge exempel).
  • Instruktioner och lärande, exempelvis: Läxhjälp, instruktioner och förklaringar, motiverande åtgärder, möten i skolan, information till skolan, förälder förväntas närvara i skolan samt exempelvis vid utflykter eller konflikter.
  • Kommunikation och samspel, exempelvis: Förmedla upplevelser, behov och känslor, förstå instruktioner och sampel med jämnåriga.
  • Svåra beteenden exempelvis: Utbrott och aggressivitet, hyperaktivitet/svårigheter att reglera sin aktivitetsnivå, impulsivitet, trots, syskonkonflikter, planeringssvårigheter, tidsuppfattning, att ta med sig tillhörigheter, att veta vad som ska göras och igångsättningssvårigheter.
  • Vardagsrutiner, exempelvis: Matsituationen, sömn, på- och avklädning, personlig hygien och nersmutsade kläder – mer tvätt.
  • Övrigt, exempelvis: Myndighetskontakter, gå ner i arbetstid och stöd vid fritidsaktiviteter.

Tipsbladet för utskrift bygger på litteratur, forskning och erfarenheter av vad som fungerar för barn med adhd/add. Tipsbladet för utskrift innehåller exempel och förklaringar till varje punkt.

Adhd-centers tipsblad